Formularz kontaktowy

  Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW – KLIENTÓW

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest CANVAS s.c. Renata Banach i wspólnicy, z siedzibą w Świdniku 21-040, ul. Piasecka 158 , NIP 713-000-37-33.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes, w szczegóności polegający na prowadzeniu działań informacyjnych i związanych z realizacją naszej bieżącej bądź przyszłej współpracy.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane dla realizacji w/w celów lub do momentu , gdy wyrazicie Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.
  4. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych, prawo do uzyskania ich kopii , prawo do ich sprostowania , prawo do żądania ich usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania.
  5. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.